Vi bryr oss om

Vi känner att vi har ett stort ansvar att göra skillnad till det bättre med vår verksamhet i vår värld. Vi gör det på följande sätt:

1

Cirkulär IT

Vi har en cirkulär affärsmodell: vi verkar i branschen för återanvända IT-nätverk. Vår målsättning är att ha återanvänt en halv miljon IT-produkter till 2025. Det sparar stora mängder koldioxidutsläpp, både genom att begränsa produktionsbehov och genom att minska avfallet.
2

Hälsa & energi

Vi är ett medvetet företag inom följande områden: hälsa, avfall, elförbrukning, begagnade produkter. Vi strävar efter att uppnå den grönaste och mest hälsosamma lösningen.
3

Välgörenhet

Vi hjälper våra kunder att göra bra saker med IT. När vi köper tillbaka, kan de välja att stödja välgörande ändamål. Till exempel har vi donerat till Kidsrights, Net4kids och Friends of Sengerema.
4

Möjligheter & förändringar

Vi tror på att skapa möjligheter och förändringar med IT. Därför investerar vi i ideella organisationer och uppstartsbolag inom IT som gör detta. Nu har vi valt att investera i www.thaki.org. De lägger in utbildningsprogram på bärbara datorer för att hjälpa unga flyktingar att skapa sig en bättre framtid.
5

Teamet & samhället

Vi tror på kraften hos vårt team och samhället de tillhör. Därför reserverar vi en viss % av vår vinst för att investera i samhällsinitiativ som våra teammedlemmar väljer. Det kan vara att sponsra fotbollslaget med kläder, donera till välgörenhet eller starta ett initiativ som skapar förändring till det bättre.
for-product energy chance-it sport good-it
Vill du veta mer om hur vi bryr oss?

Vakans